Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


31η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής δήμου Δάφνης-Υμηττού 19.10.2021 10:00πμ

 

Συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021  και ώρα 10:00  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κτίριο της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, στην ισόγεια αίθουσα εκδηλώσεων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο Κατάρτιση σχεδίου του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου έτους 2022 και ενσωμάτωσή του στην Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 κατόπιν σύνταξης προσχεδίου από την εκτελεστική Επιτροπή 

Θέμα 2ο Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού και υποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης του 3ου τριμήνου κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Δήμου έτους 2021 στο Δημοτικό Συμβούλιο 

Θέμα 3ο Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό συμβούλιο αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021 

Θέμα 4ο Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών για την απευθείας ανάθεση του έργου «Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με δίκτυο αποχέτευσης» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118 & 120 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 50 & 53 του Ν. 4782/21 

Θέμα 5ο Έγκριση και παραλαβή Β΄ σταδίου της μελέτης με τίτλο « Μελέτη Βιώσιμης αστικής κινητικότητας» (ΣΒΑΚ)

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια