Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


Δήλωση / διόρθωση επιφανειών ακινήτων για χρέωση Δημοτικών Τελών - Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Εσόδων

Σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια της ψήφισης του αρ. 66 του Ν. 4830/2021, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που επιθυμούν να διορθώσουν τη δηλωμένη στο Δήμο επιφάνεια του ακινήτου τους ή και τη χρήση αυτού για χρέωση ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ, μπορούν να το πράξουν έως και τις 31/12/2021.

Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, κάνοντας αίτηση στο Δήμο για διόρθωση/αρχική υποβολή, θα επωφεληθούν από τη συγκεκριμένη διάταξη του ανωτέρου νόμου διότι  θα διαγραφούν όλα τα δημοτικά τέλη / φόροι μέχρι τις 31/12/2019 ενώ θα πρέπει να καταβάλουν μόνο τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, υπολογιζόμενα από 1ης.1.2020, μέχρι την ημερομηνία της δήλωσης, με πρόστιμο είκοσι τοις εκατό (20%) επι του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος.

Καλούμε όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων στην περιοχή του Δήμου Δάφνης – Υμηττού, αλλά και όσους έχουν μισθώσει ακίνητα στην περιοχή μας, να ελέγξουν άμεσα εάν η δηλωθείσα επιφάνεια στο λογαριασμό ρεύματος για την επιβολή ΔΤ- ΔΦ -ΤΑΠ είναι η ίδια με την πραγματική επιφάνεια του ακινήτου και σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές, να προσέλθουν άμεσα στο Δήμο προκειμένου να διορθώσουν τη δηλωθείσα επιφάνεια.

Ως δικαιολογητικά για τη διόρθωση/δήλωση, απαιτείται να έχετε μαζί σας i) αντίγραφο του λογαριασμού ηλεκτροδότησης και ii) ανά περίπτωση οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει την πραγματική επιφάνεια των χώρων που ηλεκτροδοτούνται.


Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια