Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης την Πέμπτη 21.10.2021 και ώρα 9:00μ.μ.

10η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 και ώρα  9:00μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, στην ισόγεια αίθουσα εκδηλώσεων για συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις

Θέματα:

Θέμα 1ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Δάφνης – Υμηττού, κατόπιν εισήγησης της οικονομικής επιτροπής

ΘΕΜΑ 2ο Υποβολή προς έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης κατάστασης των εσόδων και εξόδων 3ου τριμήνου οικ. έτους 2021 του Δήμου Δάφνης- Υμηττού, κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα 3ο Διαβίβαση Πρακτικού συνεδρίασης Επιτροπής συμβιβαστικής επιλύσεως φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, αντιτίμου προσωπικής εργασίας και προστίμου μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων

Θέμα 4ο Αντικατάσταση μέλους: α) από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης Υμηττού» β) από το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δάφνης – Υμηττού γ) από την Επιτροπή Αυθαιρέτων κατασκευή-κρίση και δ) από την Επιτροπή αχρήστου υλικού

Θέμα 5ο Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Β’θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα 6ο Έγκριση συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Φύλων, έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και ορισμός εκπροσώπων βάσει του Ν.4604/2019 αρθρ.6

Θέμα 7ο Έγκριση έκδοσης απόφασης χορήγησης άδειας 2 θέσεων στάθμευσης για Α.Μ.Ε.Α. προς εξυπηρέτηση του ΚΠΑ Δάφνης του ΟΑΕΔ, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 8ο Έγκριση ανανέωσης- χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 9ο Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου του Δημοτικού Κοιμητηρίου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Το δημοτικό συμβούλιο Δάφνης-Υμηττού μεταδίδεται ζωντανά μέσω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια