Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


24η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 27.07.2021 με τηλεδιάσκεψη και ώρα 09:30πμ – 11:30μμ - Δήμος Δάφνης-Υμηττού

 

Συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής την Τρίτη 27 Ιουλίου 2021  και ώρα 09:30 – 11:30  με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) για συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 1 ο Αποδοχή επιχορήγησης ποσού α) από κατανομή πιστώσεων για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2021 β) για κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των ΚΕΠ για το Α εξάμηνο έτους 2021.

Θέμα 2ο Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό συμβούλιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021.

Θέμα 3ο Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού και υποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης του 2ου τριμήνου κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Δήμου έτους 2021 στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Θέμα 4ο Προέλεγχος Ισολογισμού, Κατάστασης αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης, Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης Χρήσης και Προσαρτήματος Ισολογισμού του Δήμου Δάφνης Υμηττού οικονομικού έτους 2019 και σύνταξη εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Θέμα 5ο Έγκριση του 3ου ΑΠΕ και 3ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1ου ΕΠΑΛ ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ -ΥΜΗΤΤΟΥ».

Θέμα 6 ο Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου « Ανάπλαση περιοχής Ζωοδόχου Πηγής στη Δ.Κ. Δάφνης».

Θέμα 7 ο Τροποποίηση της πρότασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Δάφνης -Υμηττού».

Θέμα 8 ο Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων και σκραπ μετάλλου.

Θέμα 9 ο Ενημέρωση του Σώματος και διατύπωση γνώμης επί του Ισολογισμού και τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2020 της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Δάφνης –Υμηττού κατόπιν απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου

Θέμα 10ο Έγκριση του Νο 3/2021 Πρακτικού Αξιολόγησης του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 107028 και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

Θέμα 11 ο Έγκριση πρακτικών παράδοσης παραλαβής.

Θέμα 12 ο Απόδοση Χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και απαλλαγή υπόλογων υπαλλήλων.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια