Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.

17η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 25.05.2021 με τηλεδιάσκεψη - Δήμος Δάφνης-Υμηττού

 

Συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής την Τρίτη 25 Μαϊου 2021  και ώρα 10:00 – 12:00  με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) για συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

Θέματα:

Θέμα 1ο Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό συμβούλιο της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021

Θέμα 2ο Αποδοχή επιχορήγησης ποσού για κατάθεση Β κατανομής για λειτουργικές δαπάνες σχολείων

Θέμα 3ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού εκτάκτων αναγκών 3 μηνης απασχόλησης

Θέμα 4ο Κατάρτισης όρων διακήρυξης πλειοδοτικής, φανερής δημοπρασίας για Συλλογή και απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και κινητών αντικειμένων εντός ορίων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού

Θέμα 5ο Λήψη απόφασης για: α) Έγκριση της αριθμ. 23/2021 μελέτης με τίτλο ‘’Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Δάφνης- Υμηττού’’ προϋπολογισμού 1.421.536,00 με ΦΠΑ και β) έγκριση σχεδίου διακήρυξης της προμήθειας «Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Δάφνης- Υμηττού»

Θέμα 6ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “ Συντήρηση και Επισκευή Σχολείων Δήμου Δάφνης Υμηττού 2017»

Θέμα 7ο Έγκριση πρακτικών παραλαβής υπηρεσιών /εργασιών

Θέμα 8ο Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολής της πράξης με τίτλο « Επέκταση – αναβάθμιση συστήματος πυροπροστασίας στο Άλσος Άρη Αλέξανδρου Δήμου Δάφνης - Υμηττού» στην Πρόσκληση ΑΤ08 με τίτλο: « Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό- τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.