ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤH ΣΕΛΙΔΑ: ΔΑΦΝΟΥΛΑ - ΥΜΗΤΤΟΥΛΗΣ

Subscribe Us

25 Φεβρουαρίου 2021

6η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 1.03.2021 με τηλεδιάσκεψη - Δήμος Δάφνης-Υμηττού


Συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής την Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021  και ώρα 11:00 – 13:00  με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) για συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 1ο: Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2021 του Δήμου και του Ν.Π. που εποπτεύει και εισήγησή του στο Δημοτικό συμβούλιο προς ψήφιση

Θέμα 2ο: Αποδοχή επιχορήγησης ποσού α) για την κατάθεση προστίμων ΚΟΚ από 3/11/2020 έως 4/1/2021 β) για κατάθεση Α κατανομής για λειτουργικές δαπάνες σχολείων

Θέμα 3ο: Προσδιορισμός ειδικότητας θέσης ΤΕ3 Μηχανικού που αφορά τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2021

Θέμα 4ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ, ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ”

Θέμα 5ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση του Νοτιοδυτικού Τμήματος Πλατείας Ηλία Ηλιού και πρόσθετες εργασίες στα υδάτινα στοιχεία πλατειών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού”

Θέμα 6ο: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί της αριθμ. 15-1-2021 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 3305/141/2021 αναγνωριστική αγωγή του Βουδούρη Παύλου κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του Δήμου Δάφνης -Υμηττού

Θέμα 7ο: Ορισμός Δικαστικού Επιμελητή για επίδοση της αριθμ.454/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών

Θέμα 8ο: Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου