Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


20η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δάφνης-Υμηττού 11.11.2020 με τηλεδιάσκεψη και ώρα 10:00π.μ. – 11:30 μ.μ - Δήμος Δάφνης-Υμηττού

     


Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020  και ώρα 10:00 - 11:30 π.μ., σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Θέματα:
  Αποδοχή ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας  του προσωπικού καθαριότητας  με σχέση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου – ΙΔΟΧ – σε σχολικές μονάδες της χώρας  κατά το χρονικό διάστημα  Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου
  Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών , τρόπου εκτέλεσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης  της προμήθειας με γενικό τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/Ομάδα Α Προμήθεια Γάλακτος »
  «Παροχή  υπηρεσιών διενέργειας μοριακού τεστ ανίχνευσης Covid-19 για  τους εργαζόμενους του  Δήμου Δάφνης-Υμηττού με τη διαδικασία του κατεπείγοντος του άρθρου 32 παρ. 2.γ του Ν.4412/2016»
  4   Έγκριση πρακτικού Νο1 της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων του Δήμου Δάφνης Υμηττού» και λήψη απόφασης για τη συνέχιση της διαδικασίας.
  Έγκριση πρακτικού Νο 5 του ηλεκτρονικού  δημόσιου  διαγωνισμού για την «Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού» για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017”» και ανάδειξη οριστικών αναδόχων.
  Έγκριση πρακτικού  Νο 4 του ανοικτού ηλεκτρονικού  δημόσιου  διαγωνισμού με τίτλο « ΕΠΕΚΤΑΣΗ- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΑΦΝΗΣ –ΥΜΗΤΤΟΥ» και ανάδειξη οριστικών αναδόχων.
  Έγκριση του Νο 2 Πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του  συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια  με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» και ανάδειξη «οριστικού» αναδόχου

  Δημοσίευση σχολίου

  0 Σχόλια