Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής - Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 - Δήμος Δάφνης-Υμηττού

   


Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020  και ώρα 10:00 - 12:00 π.μ., σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Θέματα:
  • Θέμα 1ο Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού και υποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης του 3ου τριμήνου κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Δήμου έτους 2020 στο Δημοτικό Συμβούλιο
  • Θέμα 2ο Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό συμβούλιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020.
  • Θέμα 3ο Αποδοχή επιχορήγησης ποσών από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων 4ης-5ης-6ης κατανομής έτους 2020 
  • Θέμα 4ο Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών των εταιρειών «ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Α.Ε.» και «ΚΕΝΤΩΡ Α.Ε.», δημοτικό φόρο και ΤΑΠ.
  • Θέμα 5ο Πρόσληψη δέκα Εργατών καθαριότητας και τεσσάρων Οδηγών απορριμματοφόρου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε συνέχεια της υπ΄αριθμ.74/2020 προηγούμενης απόφασης του Σώματος και της αριθμ. 29063/13-05-2020 εγκριτικής του Υπουργείου Εσωτερικών 
  • Θέμα 6ο Έγκριση Σχεδίου νέας σύμβασης ΕΔΣΝΑ-Δήμων χρηστών για την παροχή υπηρεσιών μεταφόρτωσης απορριμμάτων στο ΣΜΑ Σχιστού από 1.11.2020 έως 30.10.2023
  • Θέμα 7ο Έγκριση 1ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο « Κατασκευή ,επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Δάφνης – Υμηττού », προϋπ: 1.000.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 91348 
  • Θέμα 8ο Έγκριση του αριθμ. Νο 3 πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για “Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ” και ανάδειξη οριστικού αναδόχου
  • Θέμα 9ο Έγκριση του αριθμ. Νο 1 πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για “ Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων ” και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων
  • Θέμα 10ο Ορισμός Πληρεξούσιου δικηγόρου επί της από 07-09-2020 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 61117/6846/2020 αίτησης (Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) που άσκησαν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών οι Ιωάννης Μακριδάκης, Κουτσούρης Γεώργιος και Ντεβελέκος Οδυσσέας.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια