Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


Άκρα του τάφου σιωπή...για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα! Πρωτοφανής συναλλαγή αντιπαροχής!

 


9ο Δημοτικό Συμβούλιο | Τηλεδιάσκεψη 31-8-2020
2ο Δελτίο Τύπου Δάφνη-Υμηττός Πόλη Φωτεινή:

Ψήφισαν στην Οικονομική Επιτροπή παρουσία του δημάρχου για πρώτη φορά τη δωρεά - παραχώρηση δημοτικών τάφων με την πρωτοφανή λογική τύπου συναλλαγή αντιπαροχής!

Ο Δήμαρχος υποστήριξε ότι ακυρώθηκε η απόφαση αυτή χωρίς να υπάρξει καμία νόμιμη διαδικασία που να στηρίζει τον δημόσιο αυτό ισχυρισμό του.

Ακόμη μία απίστευτη πολιτική ενέργεια μεταφέρθηκε ως ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων από δημοτικό σύμβουλο της αντιπολίτευσης στο συμβούλιο της 31ης Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, καθώς εξελισσόταν η συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο της 31ης Αυγούστου για το θέμα του καθορισμού των δημοτικών τελών και κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων ο δημοτικός σύμβουλος από τη δημοτική παράταξη, Πολίτες σε Κίνηση, κος Ανδρουλάκης Ανδρέας ανέφερε το παράδοξο της εισήγησης θέματος στην Οικονομική Επιτροπή της 19ης Ιουλίου 2020 για αποδοχή δωρεάς τάφων!

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την απόφαση No 68 της Οικονομικής Επιτροπής η οποία και αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Απόφαση: Νο 68
«Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δήμαρχου – Προέδρου, άκουσε τις τοποθετήσεις και τις απόψεις των μελών της, κ. Μαργαρίτη Ηλία Ερρίκου ο οποίος διαφώνησε διότι υπάρχει έλλειψη χώρου και δεν συμφωνεί με αυτή την λογική και της κ. Τόλια – Κηπουρού Ν. η οποία ψήφισε λευκό δεδομένου ότι ζητούσε περισσότερες πληροφορίες στην εισήγηση, έλαβε γνώση του περιεχομένου των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του από 6505/2020 διαβιβαστικού της Δ/νσης τεχνικών Υπηρεσιών και του αριθμ. 6235/4.6.2020 έγγραφο του κ. Τ.Α. ………………………………………, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού κάθε σύμβουλος τοποθετήθηκε σχετικά

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Αποδέχεται τη δωρεά του κ. Τ.Α. όπως αυτή αναφέρεται στο από 6505/2020 διαβιβαστικό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αναλυτικά έχει ως εξής:

1. Την χορήγηση ενός (1) γηπέδου οικογενειακού τάφου για την κατασκευή τεσσάρων σαρκοφάγων για ίδια χρήση με την μελέτη και τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
2. Την υπόδειξη δύο (2) γηπέδων για την κατασκευή έξη (6) και τεσσάρων (4) σαρκοφάγων αντίστοιχα με τις υποδείξεις και την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και κάλυψη της δαπάνης από τον κ. Τ .Α.
3. Η παραχώρηση του τάφου στον κ. Τ. Α. θα πραγματοποιηθεί μετά τις κατασκευές των παραπάνω τάφων – σαρκοφάγων (Δηλαδή σύνολο 4+6+4 θέσεων) και αφού κατατεθούν τα απαιτούμενα δικαιώματα παραχώρησης.
Ο πρόεδρος και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ευχαριστούν τον κ. Τ. Α. για την Δωρεά του προς το Δήμο. Αναθέτει την παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο»

Να σημειωθεί ότι ενώ στα πρακτικά φαίνεται να είναι παρών ο δημοτικός σύμβουλος κος Νίκος Ντίνος, στην πραγματικότητα δεν ήταν παρών στη συζήτηση του θέματος.

Είναι άξιο προσοχής, το ότι παρά του ότι δεν επιτρέπεται εδώ και πολλά χρόνια πώληση τάφου στο δημοτικό μας κοιμητήριο και αυτό λόγω έλλειψης χώρου ταφής, η διοίκηση του «νέου» δημάρχου που αδυνατεί να βρει λύσεις για άλλα και άλλα ζητήματα που αφορούν στο ζώντα πληθυσμό, βρήκε ιδανική την πρόταση της ανάθεσης εργολαβίας, παραχωρώντας δωρεάν μόνιμη χρήση τάφων σε πολίτη, που προφανώς γνώριζε καλά πού και πως να απευθυνθεί, ώστε να βρει λύση στο όποιο προσωπικό του σχετικό θέμα.

Η χρήση του κοιμητηρίου, όμως, αφορά στο δικαίωμα κάθε δημότη και όχι μόνο αυτού που έχει οικονομική δυνατότητα να αγοράζει χώρο για μόνιμη χρήση.

Και όλα αυτά χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση για αλλαγή τρόπου λειτουργίας του κοιμητηρίου στο δημοτικό συμβούλιο και χωρίς καμία απόφαση που να νομιμοποιεί μία τέτοια πράξη.

Όπως ανέφερε ο εν λόγω δημοτικός σύμβουλος το θέμα αυτό όχι μόνο συζητήθηκε αλλά και υπερψηφίστηκε!
Η αναφορά και η περιγραφή του θέματος αυτού προκάλεσε μεγάλη εντύπωση σε όλους μας, αφού δεν είχαμε πραγματικά ξανακούσει για δωρεά με αντιπαροχή!

Να αναφέρουμε για όσους συμπολίτες μας δεν γνωρίζουν ότι η λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επιτροπές διοίκησης του δήμου, της οποίας την ευθύνη φέρει και προσωπικά ο Δήμαρχος αφού προεδρεύει και συντονίζει.

Ο επικεφαλής μας Γιώργος Δαουλάρης ζήτησε άμεσα το λόγο από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου και απευθυνόμενος στον Δήμαρχο ανέφερε:
"ως επικεφαλής της διοίκησης και ως μέλος της προηγούμενης, διαχειρίζεστε ως σύνολο διοίκησης για χρόνια ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα, με διαδικασίες που συχνά κάνουν τους πολίτες να αισθάνονται την ταφή των ανθρώπων τους, από αναφαίρετο δικαίωμα σε πολιτική υποχρέωση στη διοίκησή σας."

Παραχώρηση θέσεων ταφής, οστεοφυλάκια, παρατάσεις μη εκταφής αντί να αφορούν τυπική ξεκάθαρη διαδικασία υπηρεσιών του δήμου περνούν σταθερά από το γραφείο δημάρχου ή πρόσωπα της απολύτου πολιτικής εμπιστοσύνη του.

Θεωρούμε ως δημοτική παράταξη ότι στο 2020 η λειτουργία του κοιμητηρίου θα έπρεπε να αποτελεί υπηρεσία που δεν θα αφήνει κανένα περιθώριο σχολιασμού και καχυποψίας.

Αναφέρουμε ότι λόγω του σοβαρού θέματος ελλείψεων θέσεων στο κοιμητήριο μας για δεκαετίες δεν παραχωρείται τάφος προς πώληση και όποτε αυτό έχει ζητηθεί ακόμα και σε πολύ ιδιάζουσες περιπτώσεις δεν έχει ψηφιστεί από κανένα δημοτικό συμβούλιο. Η μόνη περίπτωση που παραχωρήθηκε τάφος αφορά σε ειδική απόφαση δημοτικού συμβουλίου της προηγούμενης θητείας.

Και επειδή δεν μπορεί να μείνει από εμάς μία τέτοια “καινοτόμα” πρωτοβουλία κρυφή από τους πολίτες, απαιτούμε κε Δήμαρχε αντί της σιωπής που είχατε στο συμβούλιο να ενημερώσετε
για το πώς έφτασε το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή, ποιος εισηγήθηκε να έρθει στο συγκεκριμένο όργανο και αφού ψηφίστηκε υπό τη δική σας προεδρεία στην Οικονομική Επιτροπή στην πορεία, όπως αναφέρατε εντός του δημοτικού συμβουλίου της 31ης Αυγούστου με προσωπική σας απόφαση και εκτός κάθε προβλεπόμενης νόμιμης διαδικασίας προχωρήσατε παράτυπα και παράνομα στην ακύρωση της απόφασης. Εάν δεν το γνωρίζετε, όπως σας το ανέφερε και η κα Χριστινάκη κατά τη διάρκεια της μοναδικής τοποθέτησής σας, αυτής του ότι με προσωπικής σας απόφαση ακυρώθηκε η απόφαση, δεν μπορεί καμία απόφαση οργάνου πόσο μάλλον της Οικονομικής Επιτροπής να ακυρωθεί με παρέμβαση σας, όπως με πολύ θράσος μας αναφέρατε!

Και ενώ στις 31 Αυγούστου στο δημοτικό συμβούλιο υποστηρίζετε τα παραπάνω, σε έγγραφο της Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Πρωτ. : 6505 και ημερομηνία 18/9/20 διαβάζουμε:

"ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κατόπιν του αριθμ. 6335/4.6.2020 εγγράφου του κ. Τ.Α. στο οποίο αναφέρει ότι διατίθεται να κατασκευάσει δωρεάν δύο οικογενειακούς τάφους, παρακαλούμε όπως δίνει αποδοχή της ως άνω δωρεάς. (με υπογραφή)
Ο Αντιδήμαρχος Γιαννακούρας Δημήτριος"

Απόλυτη σύγχυση λόγων και πράξεων, το λιγότερο που μπορεί να χαρακτηρίσει κάποιος τα όσα διαδραματίζονται σε αυτή τη «νέα» διοίκηση, που φροντίζει ακόμα και για τον “καλό παράδεισο” των προσφιλών της ανθρώπων.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια