Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


Ορισμός δημοτικού συμβουλου Σταυριανουδάκη Νεκτάριου-Κωνσταντίνου ως εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Εθελοντισμού

Απόφαση Δημάρχου:

Ορίζουμε εντεταλμένο δημοτικό Σύμβουλο Κοινωνικής Αλληλεγγύης –Εθελοντισμού τον κ.
Σταυριανουδακη Νεκτάριο-Κωνσταντίνο, με τις εξής αρμοδιότητες :
1. την εποπτεία και το συντονισμό
 Της προώθησης και ανάπτυξης του εθελοντισμού και την κοινωνικής αλληλεγγύης
με τη δημιουργία τοπικών δικτύων αλληλεγγύης εθελοντικών οργανώσεων και
ομάδων εθελοντών , την έρευνα εξασφάλισης χρηματοδοτήσεων ευρωπαϊκών
προγραμμάτων αλληλεγγύης και λοιπών δράσεων του Δήμου.
 Των δράσεων Κοινωνικό Φαρμακείο , Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή
Συσσιτίου.
2. Την υπογραφή με εντολή μας σχετικών με την ως άνω ανάθεση εγγράφων.
α) προς άλλες υπηρεσίες
β) εσωτερικής λειτουργίας

Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.