Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


Ορισμός δημοτικού συμβουλου Σταυριανουδάκη Νεκτάριου-Κωνσταντίνου ως εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Εθελοντισμού

Απόφαση Δημάρχου:

Ορίζουμε εντεταλμένο δημοτικό Σύμβουλο Κοινωνικής Αλληλεγγύης –Εθελοντισμού τον κ.
Σταυριανουδακη Νεκτάριο-Κωνσταντίνο, με τις εξής αρμοδιότητες :
1. την εποπτεία και το συντονισμό
 Της προώθησης και ανάπτυξης του εθελοντισμού και την κοινωνικής αλληλεγγύης
με τη δημιουργία τοπικών δικτύων αλληλεγγύης εθελοντικών οργανώσεων και
ομάδων εθελοντών , την έρευνα εξασφάλισης χρηματοδοτήσεων ευρωπαϊκών
προγραμμάτων αλληλεγγύης και λοιπών δράσεων του Δήμου.
 Των δράσεων Κοινωνικό Φαρμακείο , Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή
Συσσιτίου.
2. Την υπογραφή με εντολή μας σχετικών με την ως άνω ανάθεση εγγράφων.
α) προς άλλες υπηρεσίες
β) εσωτερικής λειτουργίας