Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020 21:00

Σε δύο συνεδριάσεις, μία Ειδική και μία Τακτική, καλούνται να προσέλθουν τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης Υμηττού, την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020, στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, στις 9.00 μ.μ. και 9.45 μ.μ. αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα :
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Στην Ειδική Συνεδρίαση θα συζητηθεί το μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης «Ψήφιση  Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (συμπληρωματική στοχοθεσία ) έτους 2020  του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού» που εποπτεύει ο Δήμος».
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Αμέσως μετά την Ειδική Συνεδρίαση, θα ακολουθήσει στις 9.45 μ.μ., η Τακτική Συνεδρίαση με 4 θέματα Ημερήσιας Διάταξης.
Αναλυτικά τα θέματα είναι τα εξής :
Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.
  1. Επικύρωση πρακτικών των αριθμ. 9 και 10 τακτικών συνεδριάσεων, των αριθμ. 4 και 5 ειδικών συνεδριάσεων και της αριθμ. 6ης  έκτακτης – κατεπείγουσας συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου.
  2. Αποδοχή ποσών : α) από κατάθεση επιχορήγησης από μεταβιβασθείσα πίστωση του Υπουργείου Εργασίας για την καταβολή εφάπαξ βοηθήματος λόγω συνταξιοδότησης των πρώην υπαλλήλων ΠΙΚΠΑ, β) κάλυψης δαπανών ενοικίασης χώρων στέγασης  των ΚΕΠ για το γ’ τρίμηνο 2019 γ) κατάθεσης μισθωμάτων  των σχολικών μονάδων  από 01/09/2019-31/12/2019 δ) από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων 7ης έως 12ης μηνιαία κατανομή έτους 2019.
  3. Λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση με αριθμ.πρωτ. 3670 με κωδ. ΑΤΤ104 και τίτλο: «Τεχνική βοήθεια υποστήριξης ΟΤΑ Α’ βαθμού για την επικαιροποίηση τοπικών σχεδίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» του Άξονα Προτεραιότητας 12 «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)» ,του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική».
  4. Συγκρότηση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης.