Γελοιογραφία από εφημερίδα Επικοινωνία Δεκεμβρίου 2019